Ośrodek w Chęcinach

Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „SAN DAMIANO”

hrtb2Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” jest prowadzony przez Klasztor Franciszkanów w Chęcinach (k./Kielc) i znajduje się w budynkach przyklasztornych przy ul. Franciszkańskiej 10. Ośrodek zrodził się 1 kwietnia 2004 z inicjatywy Zakonu Franciszkanów oraz osób duchownych i świeckich zaangażowanych w pomoc ludziom uzależnionym. Oddziałami ośrodka „San Damiano” są: rehabilitacyjno – readaptacyjny, ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych, poradnia leczenia uzależnień, poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, hostel dla uzależnionych od narkotyków oraz hostel dla uzależnionych od alkoholu w Połańcu.

Oddział Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Liczba miejsc: 14,
Czas pobytu: 6-12 miesięcy

Na terenie posiadamy: pokoje mieszkalne, toalety, pralnię, salę terapeutyczną, salkę telewizyjną, kawiarenkę, siłownię, kawiarenkę internetową, kuchnię wraz profesjonalnym zapleczem, kaplicę i kościół. Korzystamy z basenu i sali sportowej. Kilka razy w roku organizujemy wspólne obozy terapeutyczne, rekolekcje.

 • Metoda społeczności terapeutycznej
 • Terapia indywidualna i grupowa
 • Zajęcia edukacyjne
 • Warsztaty dotyczące rozwoju osobistego
 • Rozwój duchowy
 • Spotkania dla rodzin pacjentów

Warunki przyjęcia:

 1. Zgłoszenie telefoniczne (od  poniedziałku do piątku  – w godz. 8.00—15.00).
 2. Posiadanie dowodu osobistego, zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym.
 3. Skierowanie od lekarza do tutejszego ośrodka.
 4. Aktualna abstynencja w chwili przybycia do ośrodka lub przejście wcześniejszej detoksykacji.
 5. Zgoda na podjęcie terapii.
* { color:red; }