Ośrodek w Chęcinach

Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „SAN DAMIANO”

hrtb2Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” jest prowadzony przez Klasztor Franciszkanów w Chęcinach (k./Kielc) i znajduje się w budynkach przyklasztornych przy ul. Franciszkańskiej 10. Ośrodek zrodził się 1 kwietnia 2004 z inicjatywy Zakonu Franciszkanów oraz osób duchownych i świeckich zaangażowanych w pomoc ludziom uzależnionym. Oddziałami ośrodka „San Damiano” są: rehabilitacyjno – readaptacyjny, ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych, poradnia leczenia uzależnień, poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, hostel dla uzależnionych od narkotyków oraz hostel dla uzależnionych od alkoholu w Połańcu.

Czytaj więcej

Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych – „RIVOTORTO”.

rivotortoRivotorto – miejscowość, gdzie wspólnie zamieszkali pierwsi  naśladowcy św. Franciszka. W  Rivotorto bracia uczyli się tworzyć wspólnotę: razem mieszkali, pracowali, troszczyli się o siebie i swój dom. Rivotorto uczy jak dojrzewać duchowo

W tym duchu został opracowany program postrehabilitacyjny z myślą o pacjentach potrzebujących dodatkowej pomocy po zakończeniu terapii podstawowej. Obserwacja losów pacjentów, którzy opuszczają placówki stacjonarne i ambulatoryjne, była dla nas motywacją do stworzenia programu, który wspomoże start życiowy osób uzależnionych oraz umocni ich w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia.

Czytaj więcej

Poradnie w naszym Ośrodku

dab2W naszym ośrodku San Damiano oferujemy możliwość skorzystania ze specjalistycznych poradni. Pierwsza z nich to Poradnia Leczenia Uzależnień. Oferuje ona usługi w zakresie konsultacji przypadków uzależnień oraz zapobiegania dalszemu rozwojowi przypadków uzależnień.

Druga to Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Można w niej  uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz otrzymać konkretna pomoc co do terapii jak jest należna przy danym uzależnieniu. _ Tekst zastępczy_

Czytaj więcej

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „WSPÓLNOTA”

Hostel dla uzależnionych od alkoholu w Połańcu jest oddziałem Ośrodka „San Damiano” w Chęcinach. Misją Hostelu „Wspólnota” jest wsparcie osób dorosłych uzależnionych od alkoholu w powrocie do samodzielnego trzeźwego życia.

Program rehabilitacyjny skierowany do dorosłych pacjentów, którzy zakończyli podstawową terapię (posiadają podstawową wiedzę dotyczącą siebie i własnej choroby) oraz stwierdzono, że nie jest wymagane podjęcie terapii w warunkach oddziału zamkniętego. Hostel ma charakter leczenia pozaszpitalnego. Hostel „Wspólnota” przez różne formy prowadzonej terapii umożliwia pacjentom utrwalenie motywacji do trzeźwego życia oraz powrót do środowiska (ukończenie szkoleń, poszukanie pracy i przyszłego miejsca zamieszkania).

Czytaj więcej